WWF UK Blog bywyd gwyllt

Posts Tagged: bywyd gwyllt

Most Recent


WWF's Living Planet Report found that we risk a 67% decline in global populations of vertebrate species by 2020 if we don't act now. © Martin Harvey / WWF living planet report

Rhaid i’r Llywodraeth a busnesau gydweithio i atal dirywiad amgylcheddol

Tynnodd yr Adroddiad Planed Fyw, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y sefydliad cadwraethol byd-eang WWF, sylw at y ffordd frawychus mae rhywogaethau ledled y byd yn prinhau. Mae anifeiliaid eiconig fel eliffantod Affrica, eirth gwyn a gorilaod mynydd i gyd mewn perygl. Felly hefyd rhai rydyn ni’n fwy cyfarwydd â nhw, fel eogiaid, ieir bach […]

Read more