WWF UK Blog Cymraeg

Posts Tagged: Cymraeg

Most Recent


Sian Sykes on her plastic free circumnavigation of Wales expedition © Chris Davies, Eastwood Media Wales

3 ffordd mae Cymru yn taclo llygredd plastig

Mae pawb yn siarad am blastig y dyddiau hyn. Er bod ni mor lwcus bod arfordir anhygoel ar ein stepen drws, nid yw Cymru’n gallu dianc y gwastraff sy’n llifo mewn â’r llanw. Gwellt yfed, poteli, cwpanau coffi, weips, brwshys dannedd…mae plastig untro yn symbol amlwg o’n cymdeithas ‘taflu-i-ffwrdd’ a’r niwed mae’n gwneud i’n byd. […]

Read more

Byw yng Nghymru? Ychwanegwch eich llais er lles coedwigoedd, moroedd a’r hinsawdd trwy #welshwish

Rwy’n siŵr eich bod wedi clywed am Awr Ddaear WWF erbyn hyn. Dathliad byd-eang o’n planed wych ydy hi – a bob blwyddyn mae miliynau o bobl ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau er mwyn dangos eu cefnogaeth am ddyfodol disglair i’r byd. Yng Nghymru, megis mewn gwledydd eraill, mae adeiladau enwog yn […]

Read more