WWF UK Blog cymru

Posts Tagged: cymru

Most Recent


Sian Sykes on her plastic free circumnavigation of Wales expedition © Chris Davies, Eastwood Media Wales

3 ffordd mae Cymru yn taclo llygredd plastig

Mae pawb yn siarad am blastig y dyddiau hyn. Er bod ni mor lwcus bod arfordir anhygoel ar ein stepen drws, nid yw Cymru’n gallu dianc y gwastraff sy’n llifo mewn â’r llanw. Gwellt yfed, poteli, cwpanau coffi, weips, brwshys dannedd…mae plastig untro yn symbol amlwg o’n cymdeithas ‘taflu-i-ffwrdd’ a’r niwed mae’n gwneud i’n byd. […]

Read more
WWF's Living Planet Report found that we risk a 67% decline in global populations of vertebrate species by 2020 if we don't act now. © Martin Harvey / WWF living planet report

Rhaid i’r Llywodraeth a busnesau gydweithio i atal dirywiad amgylcheddol

Tynnodd yr Adroddiad Planed Fyw, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y sefydliad cadwraethol byd-eang WWF, sylw at y ffordd frawychus mae rhywogaethau ledled y byd yn prinhau. Mae anifeiliaid eiconig fel eliffantod Affrica, eirth gwyn a gorilaod mynydd i gyd mewn perygl. Felly hefyd rhai rydyn ni’n fwy cyfarwydd â nhw, fel eogiaid, ieir bach […]

Read more
Mijikenda sacred Kaya forests Size of Wales

How building relationships is key to protecting Kenya’s incredible coastal forests

If you’ve been following my blog, you’ll know that we’re working hard to protect Kenya’s beautiful forests and make sure that they’re managed in a sustainable way – but we can’t do it alone. In 2010, Kenya adopted a new Constitution which moved a lot of the responsibility for managing our rich and wonderful natural […]

Read more
A wind farm off the coast of North East Wales at dusk

Why we can’t lose Wales’ leadership on sustainable development

Following the Welsh elections, as the work of forming a new administration and Programme for Government gets underway, WWF-UK Ambassador and former Welsh Government Minister for Environment, Sustainability and Housing Dr Jane Davidson calls on the next Welsh Government to consider their legacy on sustainable development. Eliminating poverty, promoting prosperity, protecting the environment – there are […]

Read more
Patients waiting to be weighed as part of MEDCAP in Tswaka, Kenya 2012. © Tech. Sgt. Daniel St Pierre, 4th Combat Camera Squadron Size of Wales

Wildlife, water, and the climate: understanding well-being in Kenya

Happy New Year! A new year often makes us think about how happy and healthy we are, and we’ve been thinking about that here too. One of our biggest goals here is to improve people’s well-being, because the health of people is intrinsically linked with the health of the forests and wildlife around them – we […]

Read more