WWF UK Blog living planet report

Posts Tagged: living planet report

Most Recent


WWF's Living Planet Report found that we risk a 67% decline in global populations of vertebrate species by 2020 if we don't act now. © Martin Harvey / WWF living planet report

Government and business must work together to stop environmental decline

The Living Planet Report, which was published recently by the global conservation organisation WWF, highlighted the alarming rate at which species all over the world are declining. Iconic animals like African elephants, polar bears, and mountain gorillas are all at risk. So are ones that we may be more familiar with like salmon, butterflies, and […]

Read more
WWF's Living Planet Report found that we risk a 67% decline in global populations of vertebrate species by 2020 if we don't act now. © Martin Harvey / WWF living planet report

Rhaid i’r Llywodraeth a busnesau gydweithio i atal dirywiad amgylcheddol

Tynnodd yr Adroddiad Planed Fyw, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y sefydliad cadwraethol byd-eang WWF, sylw at y ffordd frawychus mae rhywogaethau ledled y byd yn prinhau. Mae anifeiliaid eiconig fel eliffantod Affrica, eirth gwyn a gorilaod mynydd i gyd mewn perygl. Felly hefyd rhai rydyn ni’n fwy cyfarwydd â nhw, fel eogiaid, ieir bach […]

Read more