WWF UK Blog  

Byw yng Nghymru? Ychwanegwch eich llais er lles coedwigoedd, moroedd a’r hinsawdd trwy #welshwish

 

Rwy’n siŵr eich bod wedi clywed am Awr Ddaear WWF erbyn hyn.

Dathliad byd-eang o’n planed wych ydy hi – a bob blwyddyn mae miliynau o bobl ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau er mwyn dangos eu cefnogaeth am ddyfodol disglair i’r byd.

Yng Nghymru, megis mewn gwledydd eraill, mae adeiladau enwog yn mynd yn dywyll – o bont harbwr Sydney i Gastell Caernarfon.

Ond eleni mae ymgyrch arbennig – #welshwish – gan fod cyfle unigryw i Gymru arwain fel gwlad gynaliadwy yn 2014.

Ydych chi wedi dewis eich dymuniad #welshwish eto?

Mae’n anhygoel meddwl y byddai angen mwy na dwy blaned arnom, pe bai pawb yn y byd yn byw fel yr ydyn ni yng Nghymru.

Rydyn ni’n defnyddio adnoddau’r byd yn rhy gyflym. Os ydyn ni am sicrhau dyfodol da i bobl a natur mae’n rhaid i ni newid y ffordd rydyn ni’n byw.

Mae’n ffodus felly bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cyfraith newydd eleni, a all helpu gyda hyn.

Os bydd Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn llwyddiannus, gallai Cymru arwain y byd fel gwlad gynaliadwy – ‘Cenedl Un Blaned’ – sy’n defnyddio ei chyfran deg o adnoddau’r byd.

Mae’n bwysig felly, fel rhan o Awr Ddaear eleni, ein bod ni’n dangos ein cefnogaeth am Gymru gynaliadwy.

Gwefan #welshwish – y gwynebau yn ein galaeth o sêr.

Penderfynon ni sefydlu gwefan arbennig – www.wwf.org.uk/welshwish – er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i chi fynegi eich cefnogaeth.

Felly ewch i wefan Welsh Wish, dewiswch un o’r 3 dymuniad (ynglŷn â choedwigoedd, moroedd neu’r newid yn yr hinsawdd) a rhannwch y dymuniad gyda’ch ffrindiau ar Facebook neu Twitter.Trwy wneud hynny byddwn ni’n anfon neges glir i weddill Cymru, a’r byd, ein bod ni eisiau dyfodol disglair i’n plant a’n hwyrion.

Hefyd, fe allwch gael gwybod mwy am Fil Cenedlaethau’r Dyfodol trwy gymryd rhan yn y Sgwrs Genedlaethol ar ddyfodol Cymru. 

Beth ydych chi’n meddwl am yr ymgyrch hon? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Related posts


Comments